Αρχική

Αρχική

10ο χλμ Ε/Ο Χαλκίδας – Αλιβερίου, 34002 Βασιλικό Χαλκίδας, Νομός Ευβοίας

Περισσότερα απο 40 έτη συνέπειας και τεχνογνωσίας στην ανακύκλωση

Η TechnSocrap ΑΕ, με έναρξη εργασιών το 1975, είναι μία από τις μεγάλες εταιρείες επεξεργασίας και εμπορίας σκραπ σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων στον ελληνικό χώρο. Η εταιρεία υπηρετεί με συνέπεια το τομέα της ανακύκλωσης και προμηθεύει με δευτερογενείς πρώτες ύλες βιομηχανικούς πελάτες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η τεχνογνωσία και εξειδίκευση που έχει αναπτύξει, επιτρέπουν στην TechnoScrap Α.Ε. να προσφέρει μια σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών στη διαχείριση αποβλήτων, συμμορφούμενη πάντα προς το θεσμικό πλαίσιο της χώρας μας. Είναι πλήρως αδειοδοτημένη, συμβεβλημένη με τα επίσημα δίκτυα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και πιστοποιημένη για τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις.

Προστατεύουμε το μέλλον, ανακυκλώνοντας το παρελθόν

Οι συνεργάτες μας εμπιστεύονται την πολυετή τεχνική επάρκεια και εμπειρία μας. Όταν πρόκειται για αποκομιδή, διαχωρισμό και ανακύκλωση υλικών, είμαστε πάντα διαθέσιμοι και εγγυόμαστε την άριστη διαχείριση της πρώτης ύλης και την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Μπορείτε να βασιστείτε στη αξιοπιστία και ευελιξία μας.

Αγοράζουμε όλα τα είδη ανακυκλώσιμων υλικών, όπως: μέταλλα σιδηρούχα και μη, παλαιά οχήματα (ΟΤΚΖ), πλαστικό και ξύλο.

Διαθέτουμε δευτερογενείς πρώτες ύλες ανακυκλώσιμων υλικών μετά από την αποκομιδή, το διαχωρισμό και τυποποίησή τους.

Διαθέτουμε πλήρη στόλο οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς, καθώς και μηχανήματα κοπής και τυποποίησης υλικών.