Διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων

Διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων

Η TechnoScrap   θέλοντας να συμβάλλει ενεργά στη μείωση των απορριμμάτων και την ορθολογική διαχείριση τους, συμπεριέλαβε στους κύριους άξονες δραστηριότητας της τη διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων. Οι ειδικές άδειες που διαθέτει σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που κατέχει, εξασφαλίζουν τη βέλτιστη αξιοποίηση και τη δημιουργία οικονομικού οφέλους για τους πελατών της. Μέσα από αυστηρά καθορισμένες διαδικασίες επιτυγχάνεται η ασφαλής και περιβαλλοντολογικά ορθή διάθεση των αποβλήτων, ενώ με το πέρας κάθε εργασίας χορηγούνται δικαιολογητικά περιβαλλοντικής συμμόρφωσης.

Τα οφέλη της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι πολλαπλά: ευθυγράμμιση με το νομοθετικό πλαίσιο, εξοικονόμηση χώρου, καθαριότητα και υγιεινή, μείωση των κινδύνων πυρκαγιάς και ατυχημάτων, προστασία του περιβάλλοντος από τυχόν διαρροές. Στο πλαίσιο αυτό, η TechnoScrap   τοποθετεί, συλλέγει και αντικαθιστά ειδικούς κάδους και μεταφέρει τα απορρίμματα με ιδιόκτητο κατάλληλο εξοπλισμό και οχήματα