Η Εταιρεία

Η Εταιρεία

Εταιρικό Προφίλ

Αφοσιωμένη εξ΄ αρχής στην υπηρεσία του σκοπού της ανακύκλωσης, η εταιρία ιδρύθηκε το 1975 από τον Ευάγγελο Τσόκο και λειτούργησε ως οικογενειακή επιχείρηση, με κύριο άξονα την ανακύκλωση μετάλλων, για περισσότερα από 25 χρόνια.

Το 2004 περνάει εξολοκλήρου στην αρμοδιότητα του υιού Αναστασίου Τσόκου, διατηρώντας την έδρα της στο Βασιλικό Χαλκίδας, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις με έκταση άνω των 25 στρεμμάτων, όπου λαμβάνουν χώρα η επεξεργασία, διαλογή και τυποποίηση όλων των ανακυκλώσιμων υλικών. Στη συνέχεια μετονομάζεται σε TechnoScrap Αν. Τσόκος Α.Ε. αναπτύσσοντας το φάσμα των δραστηριοτήτων της και σε άλλους τομείς ανακυκλώσιμων υλικών, βασιζόμενη στην πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της ανακύκλωσης μετάλλων (Μητρώο Διαχειριστών μη επικινδύνων Αποβλήτων Αρ. 388, Μητρώο Διαχειριστών επικινδύνων Αποβλήτων Αρ. 0078 του ΥΠ.Ε.Κ.Α.)Οι νέες δραστηριότητές περιλαμβάνουν πλέον την ανακύκλωση ξύλου, πλαστικού και χαρτιού.

Το 2005 η εταιρεία αναπτύσσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και πιστοποιείται με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ΙSO 9001:2000 από τον ΕΛ.Ο.Τ., ως απόρροια της παροχής άριστων υπηρεσιών και της τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών κατά τη λειτουργία της.

Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της είναι ιδιόκτητος, σύγχρονος και αποτελείται από:

 • Σταθμό απορρύπανσης και διαλυτήριο αυτοκινήτων
 • Κινητή πρέσα /ψαλίδι
 • Κινητή πρέσα δεματοποίησης
 • Μηχανήματα διαχείρισης υλικών και τυποποίησης
 • Γερανοφόρα οχήματα για την περισυλλογή υλικών
 • Φορτηγά οχήματα μεταφοράς κάδων ανακύκλωσης.
 • Οχήματα μεταφοράς με επικαθήμενα ρυμουλκούμενα.
 • Φορτηγά οχήματα μεταφοράς Δημοσίας Χρήσης.

Από το Μάιο του 2008 τελεί πλέον ως επίσημο μέλος της Ε.Δ.Ο.Ε., όντας η πρώτη και ηγετική εταιρεία στο νομό Ευβοίας, στην απόσυρση και οριστική διαγραφή των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων. Ταυτόχρονα αδειοδοτείται για τη διεξαγωγή εργασιών επεξεργασίας και προσωρινής αποθήκευσης ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και συσσωρευτών αυτοκινήτων. Παράλληλα αδειοδοτείται για τη διάθεση λυμάτων και αποβλήτων. Την ίδια χρονιά, η επέκταση της δραστηριότητας της εταιρείας εκτός Ελλάδος συνοδεύεται από τη καταχώρησή της στο μητρώο εξαγωγέων του επιμελητηρίου Ευβοίας με αριθμό 664 κωδ. Α1. Έκτοτε έχει να επιδείξει σειρά εξαγωγών παλαιοσιδήρου και ανταλλακτικών αυτοκινήτων προς χώρες μέλη της Ε.Ε. και τρίτες χώρες.

Το 2013 αδειοδοτείται πλήρως για τη συλλογή και μεταφορά ανενεργών φιαλών ασετιλίνης.

Το 2015 το σύστημα διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών της, που αφορά τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9001:2008.

Παράλληλα επικυρώθηκαν οι κάτωθι υπηρεσίες της, όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας αυτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων EN ISO 9001:2008 και EN ISO 14001:2004.

 • Αποξήλωση και καθαρισμός εγκαταστάσεων
 • Διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων
 • Διάλυση πλωτών μέσων
 • Απόσυρση και ανακύκλωση οχημάτων

Σκοπός και ουσία της ανακύκλωσης

Ανακύκλωση διάφορων υλικών και απορριμμάτων, είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί, έμμεσα ή άμεσα, αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν αποτελεί πλέον χρήσιμο για τον άνθρωπο αγαθό. Στην διαδικασία αυτή συνήθως τα απορρίμματα μετατρέπονται σε δευτερογενείς πρώτες ύλες, από τις οποίες παράγονται νέα αγαθά.

Μέρος της διαδικασίας της ανακύκλωσης είναι και η μετατροπή βλαβερών για το περιβάλλον υλικών, σε λιγότερο ή και καθόλου βλαβερά. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ομαλότερα η επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον το οποίο ουσιαστικά ολοκληρώνει τη διαδικασία της ανακύκλωσης με φυσικό τρόπο. Παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης είναι η μετατροπή οικιακών λυμάτων, σε τέτοια μορφή, ώστε να είναι λιγότερο βλαβερά σε αντίθεση με τη κατευθείαν εναπόθεσή τους π.χ. στην θάλασσαΩς εκ τούτου η σημασία της ανακύκλωσης είναι κεφαλαιώδης και πολλαπλή:

 • Μειώνονται τα απορρίμματα και τα προβλήματα διαχείρισής τους
 • Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που λαμβάνονται συνεχώς από τη φύση
 • Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων (ελαφρύνεται έτσι, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος)
 • Εξοικονομείται η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή νέων αγαθών
 • Επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμη πτώση των τιμών των προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης
 • Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για την διάσωση του πλανήτη