Διάλυση πλωτών μέσων

Διάλυση πλωτών μέσων

Η διάλυση των πλωτών μέσων που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, είναι η διαδικασία αποσυναρμολόγησης με τελικό στόχο την ανακύκλωση των υλικών των τμημάτων τους. Οι εργασίες διάλυσης θεωρούνται υψηλού κινδύνου καθώς τα παροπλισμένα πλοία περιέχουν επικίνδυνα υλικά και ενδεχομένως κατάλοιπα πετρελαίου, τα οποία σε περίπτωση που δεν υποστούν ορθή επεξεργασία ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον. Η διαδικασία της διάλυσης μπορεί να διεξαχθεί υποβρύχια, παράκτια, σε προβλήτα, ή σε ναυπηγείο.

Η προσέγγιση που ακολουθείται από την εταιρεία μας σε ότι αφορά τη διάλυση πλοίων συμβαδίζει απόλυτα με τα πρότυπα περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας του συγκεκριμένου κλάδου. Η Technoscrap πληροί τα αναγκαία κριτήρια και διαθέτει την απαραίτητη αδειοδότηση για να παρέχει υπηρεσίες διάλυσης των παραπάνω μέσων, εξασφαλίζοντας όλα τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα. Μεριμνούμε για την ασφάλεια του χώρου και απομακρύνουμε πλήρως όλα τα μεταλλικά μέρη. Τα υλικά και ο εξοπλισμός των πλοίων που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους καθαρίζονται, ταξινομούνται και ανακυκλώνονται.